KONCERTNI RIDER - TEHNIKA

Tehnički zahtjevi vezano za razglas i binsku opremu u slučaju kad NEx koristi opremu koju osigurava organizator koncerta/eventa možete skinuti ovdje.

Night-Express-TECH-RIDER-2013 Rev tn